NHÀ MÁY TETRA PAK

NHÀ MÁY TETRA PAK
Với chiến lược phát triển bền vững, nhà máy Tetra Pak sẽ là một trong những nhà máy đầu tiên tại Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về môi trường trên thế giới được công nhận bởi LEED. Khang Nam cung cấp bể composite chứa hóa chất: 11m3, 9m3, 5m3, 4m3

 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Cung cấp và lắp đặt 5 bồn chứa nước 11 x 11 - (3x2) x 2.5mH 11x11 - (2x1) - ( 1x2) x2.5mH 11x11 -(3x1)x 2.5mH 11x11-(2x2) - (2x1) x 2.5mH 9ml x 3mW x 2mH

DỰ ÁN THE GOLDEN STAR

DỰ ÁN THE GOLDEN STAR
Cung cấp & lắp đặt 2 Bể chưa nước lắp ghép GRP 8.5x4x2 & 6.5x 4x2

LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC SINH HOẠT 200 MET KHỐI TẠI ĐAKLAK

LẮP ĐẶT BỒN CHỨA NƯỚC SINH HOẠT 200 MET KHỐI TẠI ĐAKLAK
Bồn chứa nước sinh hoạt 200m3 tại Đak lak

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MEKONG

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MEKONG
Cung cấp & thi công ống FRP nhà máy Nhiệt Điện Mekong

Trang:      1      2     3     4     5     6  
----------X------------X----------X-------------